رگولاتوری

کمیسیون مشترک فضای مجازی تشکیل می‌شود

منبع: ایسنا
در جلسه مشترک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، در ایجاد کمیسیون مشترک در حوزه فضای مجازی توافق شد.
 
دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه مشترک با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاداتی برای توسعه همکاری‌های مشترک میان این دو شورا ارائه کرد و مقرر شد کمیسیون مشترکی در حوزه علم و فناوری فضای مجازی برای موضوعات مشترک در دو شورا تشکیل شود و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تعامل و همکاری داشته باشند.
 
توسعه و برنامه‌ریزی رشته‌های جدید درسی مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد با همکاری دبیرخانه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و وزارت فاوا و وزارت بهداشت و درمان، سیاسگذاری‌های راهبردی مرتبط با رشته‌های تحصیلی میان رشته‌ای مرتبط با فناوری‌های نوین با تاکید بر روند جدید مطالعات داده مبنا طراحی و راه‌اندازی شود.
 

​​