فناوری اطلاعات

موضوع انتقال اجباری سرورها مختومه شد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه مستندی دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشده است گفت: این موضوع مختومه شده است.
 
 
پیرو انتشار خبر رزمایش قطع اینترنت در ایران با هدف قطعی تدریجی خدمات بانکی سرورهای خارجی، محمد جعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در توییتر خود نوشت: در خصوص نامه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مبنی بر عدم ارائه خدمت به سرویس های مستقر در خارج از کشور به دستور امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، موضوع را پیگیری نمودم با عنایت به اینکه مستندی دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشد موضوع انتقال اجباری سرورها مختومه گردید.

​​