تلفن همراه

سعید کریم زاده سرپرست رایتل شد

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل تغییر کرد.
 
به گزارش رایتل، محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، طی حکمی سعید کریم زاده را به عنوان سرپرست شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب کرد.
 
کریم زاده فارغ التحصیل کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه تهران است که پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رایتل انتخاب و طی چند سال اخیر معاونت مالی و سرمایه انسانی این شرکت را نیز برعهده داشت.
 
پیش از این محمد مهدی عطوفی به مدت 8 ماه عهده دار این سمت بود.
 
انتصاب کریم زاده به عنوان سرپرست اپراتور سوم از طرف سهامدار، به دنبال جهت گیری رایتل در توسعه فنی، تجاری و شفافیت مالی برای حضور در بازار سرمایه و اشراف ایشان به کلیه حوزه های فعالیت اپراتوری در طی 8 سال حضور مستمر در این صنعت، صورت گرفته است.

​​