فناوری اطلاعات

ابراز نگرانی بریتانیا از آزار و اذیت نوجوانان در فضای مجازی

منبع: مهر
تحقیقات انگلیس نشان می دهد، شمار نوجوانانی که در شبکه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند نسبت به سال گذشته افزایش داشته و حتی آسیب هایی ازجمله افسردگی نیز در نوجوانان دیده شده است.
 
به گزارش گاردین، بررسی های انجام شده روی رسانه های بریتانیایی نشان می دهد، طی سال های اخیر آمار نوجوانانی که در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، افزایش یافته است.
 
بررسی ها حاکی از آن است، شمار نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سالی که در رسانه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، سال ۲۰۱۶ برابر ۲ درصد بوده و این رقم سال ۲۰۱۷ به ۹ درصد رسیده است.
 
بنابر اعلام رسانه های این کشور، بسیاری از کودکان انگلیسی در پیام رسان های اجتماعی به ویژه «واتساپ» مورد سوء استفاده قرار گرفته و شمار آنها نیز رو به رشد است.
 
آسیب استفاده از فضای مجازی به نوجوانان تنها به مورد سواستفاده قرار گرفتن ختم نشده و پیامدهایی ازجمله افسردگی و تمایل به خودکشی نیز میان نوجوانان دیده شده است.
 
به دنبال این مطلب، پس از خودکشی دختری ۱۴ ساله در سال گذشته، اکانت اینستاگرام و فیسبوک وی بررسی و مشخص شد یکی از اصلی ترین دلایل خودکشی وی، مطالعه مطالبی با مضمون افسردگی و خودکشی در فضای مجازی بوده است.
 
افزایش نگران کننده آزار و اذیت در شبکه های اجتماعی میان نوجوان باعث شد تا متیو هنکاک وزیر بهداشت انگلیس، به برنامه های موجود در فضای مجازی ازجمله فیسبوک نسبت به یافتن راهی قانونی برای کاهش آسیب به نوجوانان هشدار دهد.

​​