رسانه‌های اجتماعی

فیس بوک را ترک کنید و شاد باشید

منبع: فناوران
بررسی دانشگاه های استنفورد و نیویورک نشان می دهد که ترک کردن فیس بوک می تواند افراد را شادتر کند.
 
دراین تحقیق که با عنوان «آثار رسانه​های اجتماعی روی شادکامی» منتشر شده، 2 هزار و 844 کاربر فیس​بوک مورد بررسی​ قرار گرفت ه​اند و از نیمی از آنها خواسته شده که حساب کاربری خود به مدت یک ماه غیر فعال کنند.
برای اطمینان از صحت عملکرد نیز به همه این کاربران پول پرداخت شده و حساب کابری​شان به طور دایم کنترل شده است. محققان می​گویند ترک چهار هفته​ای فیس​بوک علاوه بر بهبود شادکامی و رضایت افراد شده است.

​​