فناوری اطلاعات

بحث های داغ اجلاس «داووس» در مورد هوش مصنوعی

منبع: آی‌تی‌من
در سال های اخیر مباحث مرتبط با فناوری به یکی از موضوعات داغ و پرطرفدار اجلاس داووس سوئیس (مجمع جهانی اقتصاد) مبدل شده و امسال نیز هوش مصنوعی در کانون توجه قرار گرفته است.
 
به گزارش ZDNet، بدون تردید  در سال های آینده، هوش مصنوعی و فناوری روباتیک نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کنند و همین مساله باعث شده توجه به این نوع موضوعات روز به روز افزایش یابد.
 
«مارک بینهوف» مدیرعامل شرکت مشهور «سیلز فورس» یکی از کسانی است که در اجلاس داووس در مورد هوش مصنوعی صحبت کرد. وی با اشاره به اینکه شرکت ها و موسسات اندکی در جهان کنترل هوش مصنوعی، داده های مرتبط با آن و جریان نوآوری را در دست گرفته اند، تصریح کرده که این فرایند یک روند مطلوب نیست و باید دولت ها و نهادهای اطلاعاتی نیز برای تاثیرگذاری بر دنیای هوش مصنوعی فعال شوند.
 
وی افزوده که اروپا در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از رقبای خود عقب افتاده، زیرا بودجه پژوهش و تحقیقات کشورهای عضو این قاره تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد.
 
در اجلاس داووس از دست رفتن بسیاری از مشاغل به خاطر همه گیرشدن هوش مصنوعی و ضرورت دستیابی انسان ها به مهارت های جدید حرفه ای یک موضوع بحث داغ دیگر بوده است و به گفته «تایگر تیاگاراجان» مدیرعامل شرکت «گنپکت»، رهبران شرکت های تجاری باید روش های آموزشی و مهارت آموزشی خود را تغییر داده و بر حسب این تحولات منعطف تر سازند.
 
تحول در ارزش ها، مسائل اخلاقی و حجم داده های در دسترس و مورد استفاده پس از همه گیرشدن هوش مصنوعی و نقش دولت ها در این زمینه یک موضوع بحث دیگر بوده است. 
 

​​