فناوری اطلاعات

کسب‌وکارهای فضایی در لیست تسهیلات ویژه "وجوه اداره شده" قرار گرفتند

با دستور وزیر ارتباطات و به منظور حمایت از کسب‌وکارهای فضاپایه، کارگروه فناوری‌های فضایی و خدمات فضاپایه برای بررسی درخواست‌ها و دریافت وام وجوه اداره شده تشکیل شد.
 
کارگروه تخصصی «فناوری‌های فضایی و خدمات فضاپایه» به عنوان پنجمین کارگروه به منظور حمایت از کسب‌وکارهای فضاپایه و اجرای برنامه‌های جدید سازمان فضایی با دستور و حمایت وزیر ارتباطات ایجاد شد.
 
 ترکیب اعضای این کارگروه در جلسه‌ کارگروه  وجوه اداره شده مشخص و تصویب شد.
 
با ایجاد این کارگروه بخشی از نیازهای مالی فناوران، نوآوران و ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فضایی توسط متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری و حمایت قرار می‌گیرد.
 
به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای اجرای سیاست‌های وزارت ICT برای حمایت از کسب‌وکارها، پیش از این وام وجوه اداره شده در اختیار  کسب‌وکارها در چهار کارگروه تخصصی نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت و محتوا قرار می‌گرفت.
 
وجوه اداره شده اعتباراتی است که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.
 
منظور از واگذارنده اعتبار، شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می‌دهند.
 
اعتبارات موضوع این آئین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در تمامی زیر بخش‌ها، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.
 
همچنین تصویب ضوابط و اولویت‌های پذیرش، سقف تسهیلات به هر طرح، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آئین‌نامه، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی، نوع تضامین و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
 

​​