در شرکت مخابرات بیمه معلم جایگزین بیمه دانا شد

 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر حفظ جایگاه ، کرامت انسانی و شان همه کارکنان و بازنشستگان محترم شرکت افزود: به دلیل عدم رضایت همکاران و بازنشستگان عزیز و همینطور عدم همکاری شرکت بیمه دانا در ارتباط با ارائه تعهدات و خدمات مناسب، شرکت مخابرات ایران پس از پایان یافتن قرارداد بیمه دانا، با بیمه معلم قرارداد منعقد گردید.
 
 
سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق اشاره کرد: با توجه به گزارشات دریافتی از کارکنان وهمکاران بازنشسته در مورد برخی از ناهماهنگی ها و عدم رضایت آنها از خدمات و تعهدات بیمه دانا پس از پایان یافتن قرارداد این بیمه ، شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه جایگزین معرفی شد.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: با بررسی های کارشناسی به عمل آمده و همینطور در راستای بهبود خدمات برتر دریافتی برای همکاران و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران ، پس از انجام مناقصه عام و انجام فرایندهای قانونی و بررسی های به عمل آمده شرکت بیمه معلم به منظور ارائه خدمات بیمه تکمیلی بهتر به همه همکاران شاغل و بازنشستگان محترم انتخاب شد.
 
سید مجید صدری در پایان ضمن تشکر از همراهی هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت اظهار داشت: حفظ شان و کرامت نیروی انسانی همواره از اولویت های شرکت مخابرات ایران بوده و امیدواریم انتخاب بیمه معلم بتواند رضایت کامل همکاران را در پی داشته باشد.

​​