باندپهن

سند استراتژی شرکت ارتباطات زیرساخت تا ۲ماه دیگر نهایی می‌ شود

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: سند استراتژی شرکت ارتباطات زیرساخت با رویکرد عدم انحصار تا دو ماه آینده نهایی می شود.
 
به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، سجاد بنابی، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به برنامه ریزی پروژه‌های توسعه‌ای زیرساخت ارتباطی کشور گفت: سند استراتژی شرکت ارتباطات زیرساخت با رویکرد عدم انحصار و خصوصی کردن امور تا جایی که به اختیارات حاکمیتی خدشه‌ای وارد نشود، تهیه و نهایتاً تا یکی ۲ ماه آینده نهایی خواهد شد.
 
بنابی افزود: در لایه برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور مانند سند چشم انداز برنامه توسعه ششم و سند قانون بودجه سالیانه کشور ، متولی توسعه ICT در کشور مشخص شده است اما در اجرای این سند تناقضاتی دیده می‌شود و تا زمانی که تناقض‌ها برطرف نشود ما بر ریل پیشرفت و توسعه حرکت نخواهیم کرد.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: سهم ICT از GDP یا تولید ناخالص ملی در کشور کمتر از ۲ درصد است و این درحالی است که لازمه تحول دیجیتال در کشور، بالغ‌تر شدن وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی است.
 
وی با اشاره به رویکردهای کشورها به اینترنت، ریشه و عامل به نتیجه نرسیدن پروژه‌ها را عدم تبیین کافی رویکرد نظام به توسعه ICT دانست و ادامه داد: ما با برطرف کردن چالش‌های قانونی طی یکی دو سال گذشته، سعی کردیم تا تولید کننده محتوا در این فضا، گرفتار ناهماهنگی‌های مربوط به مجوزهای کسب و کار نباشد.

​​