بازار سرمایه

کارت اعتباری ایران کیش به پیش‎بینی‎های بورسی خود می‎رسد!

منبع: بورس نیوز
«رکیش» در شرف افزایش سرمایه‎ای دیگر قرار دارد و نیم نگاهی به گزارشات هیأت مدیره نشان از نگاهی دو سویه به برآوردها دارد. بررسی‎ها از تحقق سودی بیش از پیش‎بینی شرکت حکایت می‎کند.
شرکت «کارت اعتباری ایران کیش» در حال حاضر سهم 15 درصدی از بازار خدمات پرداخت الکترونیک دارد؛ اما این میزان را برای خود کافی نمی‎داند و از این رهگذر به دنبال منابع درآمدی بیشتر است. از همین رو، روز آینده مجمع فوق‎العاده برگزار می‎کند تا در خصوص افزایش سرمایه 600 میلیارد ريالی (30 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصمیم‌گیری کند.
 
اجرای طرح توسعه و خريد دستگاه‎های پذيرنده جديد (129250 دستگاه) و نوسازی دستگاه‎های پذيرنده قديمی و خريد صندوق فروشگاهی از اهداف این اقدام به شمار می‎رود.
 
«رکیش» برآورد کرده افزایش سرمایه در صورت‎های مالی سال 97 نیز اثرات خود را نشان دهد که با توجه به فرصت بسیار اندک باقیمانده، غیرممکن است. هیأت مدیره این شرکت در اوایل آذر ماه تصمیم خود مبنی بر افزایش سرمایه را علنی کرد اما در آخرین روزهای بهمن ماه مجوز آن از سوی سازمان بورس صادر گردید.
 
بر اساس برآوردهای شرکت، در صورت انجام افزایش سرمایه و تحقق اهداف مذکور، با ثبت درآمد 4439 میلیارد ريالی، در سال 97 به سود خالص رقم 1018 میلیارد ريالی دست یابد. با توجه به این که در بهمن ماه 383 میلیارد ريال درآمد داشت و جمع درآمد 11 ماهه خود را به 3895 میلیارد ريال رساند و همچنین با درنظر گرفتن رشد سنتی درآمدهای شرکت‎های PSP در ماه‎های پایانی سال، به نظر می‎رسد حتی بدون ورود سرمایه جدید، تحقق این میزان درآمد چندان دور از دسترس نباشد و در ارقامی‎نزدیک به رقم پیش‎بینی شده، به ایستگاه پایانی برسد.
اما با توجه به این که عدم ورود سرمایه جدید، هزینه مالی را افزایش می‎دهد، سود خالص مدنظر شرکت به واقعیت بدل نخواهد شد. هیأت مدیره برآورد کرده بود در صورت انجام افزایش سرمایه در نزدیکی سود خالص سال 96 قرار گیرد؛ ولی با توجه به عدم امکان تحقق این موضوع در چند روز باقیمانده از سال، قطعا با افت سود مواجه خواهد شد که البته با نگاهی به سود خالص تحقق یافته طی دوره 9 ماهه، رقم پیش‎بینی شده هیأت مدیره کمی‎بدبینانه به نظر می‎رسد.
 
حال سوال این است آیا هیأت مدیره «رکیش» سابقه درخشانی در پیش‎بینی‎های خود داشته و نگاه واقع‎بینانه به تحولات پیش‎رو دارد؟!
 
نگاهی به گزارشات توجیهی افزایش سرمایه قبلی که در سال 96 به اجرا شد نشان می‎دهد که برآوردهای مدیریت در بخش درآمدها به واقعیت بدل شده و حتی اندکی نیز پیشروی داشته است. برآورد شده بود در سال 96 با ورود سرمایه‎های جدید درآمدهای عملیاتی به رقم 3567 میلیارد ريال نزدیک گردد که در پایان، 3613 میلیارد ريال محقق گردید.
 
اما به نظر می‎رسد «رکیش» در پیش‎بینی سود خالص محتاطانه عمل می‎کند و نگاه واقع‎بینانه ندارد؛ چرا که سود خالص سال 96 حدود 796 میلیارد ريال برآورد شده بود اما در عمل، این رقم تا سطح 1067 میلیارد ريال صعود کرد.
 
 
با این اوصاف، می‎توان چنین نتیجه‎گیری کرد که درآمد «رکیش» در پایان سال 97 در حدود ارقام پیش‎بینی شده (4439 میلیارد ريال) محقق شود اما برآورد سود خالص 739 میلیارد ريال (در صورت عدم انجام افزایش سرمایه) محتاطانه ارزیابی می‎شود و قطعا بیش از این ارقام تحقق خواهد یافت.

​​