فناوری اطلاعات

تظاهرات در مسکو علیه قانون «پرده آهنین اینترنت»

منبع: خبرآنلاین
مردم روسیه در مسکو نسبت به قانون موسوم به «پرده آهنین اینترنت» واکنش منفی نشان داده و اعتراض کردند.
 
سیاستمداران روس به رهبری پوتین ایده قطع کردن عمدی اینترنت در صورت حمله سایبری به تأسیسات این کشور را مطرح کرده‌اند که باعث اعتراض شهروندان شده است.
 
هزاران نفر در خیابان پراسپکت ساخاروا جمع شده و خواستار آزادی آنلاین شدند. البته تظاهرات هماهنگ شده در سراسر کشور بود اما در سن‌پترزبورگ عده کمی حضور پیدا کردند.
 
پرده آهنین اینترنت بخشی از برنامه ملی اقتصاد دیجیتال است که پس از تصویب اولیه باید توسط مجلس دوم و نیز پوتین امضاءشده و به‌صورت قانون حالت اجرایی پیدا کند.
 
سال گذشته با فیلتر تلگرام در روسیه تظاهراتی مشابه صورت گرفت اما کرملین از موضع خود کوتاه نیامد.

​​