تلفن همراه

ورود تجهیزات مطابق با ضوابط و مقررات رگولاتوری

 
 
معاون امور رادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: بهره‌برداری از تمامی تجهیزات و دستگاههای حوزه ارتباطات رادیوئی الزاماً نیازمند دریافت پروانه رادیوئی اختصاصی ندارند و ورود و بهره‌برداری از برخی از تجهیزات این حوزه صرفاً با همخوانی تجهیزات با مقررات عمومی مصوب تحت عنوان مقررات رادیوئی عمومی کفایت دارد.
 
 
نسترن محسنی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی از سوی رگولاتوری درخصوص مقررات و ضوابط رادیوئی و شفاف‌سازی فرایندهای کاری افزود: عدم نیاز به دریافت پروانه رادیوئی اختصاصی برای برخی از تجهیزات و دستگاههای رادیوئی به معنی پذیرش ورود تجهیزات و دستگاههائی که با ضوابط فنی ملی و استانداردهای مربوطه سازگاری ندارند، نمی‌باشد.
 
وی تاکید کرد: واردکنندگان و بهره‌برداران تجهیزات رادیوئی ذیل مقررات رادیوئی عمومی لازم است مطابق با اعلام سازمان، آزمون دستگاه و یا صحت سنجی اعتبارهای اعطا شده قبلی را برای بررسی سازگاری و تطبیق مشخصات فنی تجهیزات با مقررات و ضوابط مرتبط بعمل آورند.
 
محسنی تصریح کرد: به منظور تسریع در ورود و ترخیص تجهیزات حوزه ICT و پیشگیری از خواب سرمایه ناشی از زمانبری مربوط به بررسیهای تطبیق مشخصات فنی دستگاه با استانداردها، لازم است واردکنندگان تجهیزات پیش از ورود انبوه، نسبت به دریافت گواهی‌نامه تائید نمونه اقدام کنند.
معاون امور رادیوئی رگولاتوری درباره دستگاههای مشمول پروانه رادیوئی عمومی گفت: واردکنندگان دستگاههای مشمول پروانه رادیوئی عمومی بایستی پیش از واردکردن دستگاهها، مقررات و ضوابط فنی مربوط به این تجهیزات را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مطالعه نموده و با اطلاع کامل از این مقررات نسبت به ورود تجهیزات اقدام نمایند.
 
وی اظهار کرد: ضوابط و مقررات فنی مرتبط با بخشی از مقررات رادیوئی عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir، بخش قوانین و مقررات، منوی مقررات و ضوابط ملی استفاده از طیف و زیر منوی ضوابط سرویس برد کوتاه رادیوئی در دسترس است.

​​