بازار سرمایه

صبح امروز و در مجمع عمومی فوق العاده مخابرات دریافت حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت تصویب شد

 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، با حضور نمایندگان دولت ، سازمان بورس و اوراق بهادار،سازمان خصوصی سازی، هیات مدیره  وصاحبان سهام روز شنبه 10 فروردین 1398 در مجتمع مخابراتی شهید یگانه برگزار شد .
 
 
 
 
در این مجمع که با حضور ۸۹/۷۶ درصدی صاحبان سهام تشکیل شد، تصمیم گیری در باره دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
 
بر اساس این گزارش، در این مجمع نرخ هایی برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در بخش های روستایی،شهری ، مراکز شهرستانها ، مراکز استان ها ، کلان شهر ها و تهران در نظر گرفته شدکه به تصویب رسید.
 
 
براساس این گزارش، نرخ های مصوب شده در این مجمع برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مناطق روستا یی ماهانه  ۱۰۰۰ ریال ،  شهری ماهانه ۷۵۰۰ریال،  مراکز شهرستانها ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال ، مراکز استان ها به استثناء کلان شهرها ماهانه ۱۲۰۰۰ ریال ،  کلان شهر ها ماهانه ۱۵۰۰۰ ریال و در شهر تهران ماهانه۲۰۰۰۰ ریال محاسبه شد.

​​