تلفن همراه

در یک نگاه: تعداد مشترکین موبایل ایران در 10 سال گذشته چه تغییری کرده؟

iran mobile operator user in 10 years.jpg

 

iran mobile penetereation in 10 years.jpg

ایستنا: ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در طی ده سال گذشته از 48 و 48 صدم درصد در سال 87 به بیش از 108  درصد در پایان آذر 1397 رسیده و تعداد مشترکین موبایل در ایران در طی ده سال از 35 میلیون نفر به بیش 80 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.

 

​​