تلفن همراه

در یک نگاه: تعداد مشترکین، ضریب نفوذ و سهم بازار همراه اول، ایرانسل و رایتل طی 10 سال به تفکیک فصل

 

iran MCI number of user and pentereation in 10 years.jpg

ایستنا: همراه اول طی ده سال گذشته موفق شده تعداد مشترکین خود را از 23 میلیون و 300 هزار مشترک به 53 میلیون و 800 هزار مشترک و ضریب نفوذش را از 32 درصد به 65 درصد برساند.

 

MTN irancell number of user and pentereration in 10 years in iran market.jpg

تعداد دارندگان سیمکارت های ایرانسل طی ده سال گذشته از 11 میلیون و 700 هزار مشترک در سال 87 به 33 میلیون و 230 هزار مشترک در پایان آذر 97 رسیده است تا ضریب نفوذ این اپراتور از 16 درصد به 40 درصد برسد.

 

Rightel number of user and pentereration in 10 years in iran market.jpg

رایتل طی پنج سال دوران پر افت و خیزی داشته به طوری که از 237 هزار مشترک در سال 91 به 1 میلیون و 617 هزار مشترک در آذر 97 رسیده است. این در حالی است که رایتل در شهریور 97 بیش از 3 میلیون مشترک را هم تجربه کرده بوده است.
 

iran mobile operator market sheare.jpg

براساس گزارشات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، در پایان سال 97 سهم بازار همراه اول از بازار موبایل ایران 60 و 70 صدم درصد، ایرانسل 37 و 46 صدم درصد، رایتل 1 و 82 صدم درصد و اپراتور منطقه ای کیش یک صدم درصد بوده است.

iran mobile operator user in 10 years.jpg

iran mobile penetereation in 10 years.jpg

 

ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در طی ده سال گذشته از 48 و 48 صدم درصد در سال 87 به بیش از 108  درصد در پایان آذر 1397 رسیده و تعداد مشترکین موبایل در ایران در طی ده سال از 35 میلیون نفر به بیش 80 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.

 

​​