تلفن همراه

راهبرد همراه اول در مواجهه با تغییرات، صنایع یا طبایع؟

ماجد قاضی: تاسیس هاب های شهید بهشتی و اصفهان و شیراز وهمکاری و تعامل جدی با دانشگاه شریف به دو دلیل سبب خشنودی و مایه امیدواری است.
 
نخست:  نشانه توجه مدیران همراه اول به تعامل جدی با مراکز تولید علم و ضرورت بهره گبری از قابلیت های انها جهت خلق ثروت است.
 
دوم : نمایانگر تفطن به ضرورت تغییر و انعطاف پذیری در مدل کسب وکار و ورود به بازارهای جدید و عدم پیروی از رویه های پیشین.
 
در کنار عوامل مثبت و امید بخش یاد شده، یک نکته نگران کننده و تهدید مستور، قابل لمس است.
 
در انتخاب و گزینش دانشگاه ها برای همکاری و مشارکت یک فاکتور پر رنگ خود نمایی می کند.
 
فنی مهندسی بودن *
 
این رویکرد را نگاه سخت افزاری می نامم.
 
نگاهی که محور تمرکز آن به دستاوردهای توسعه است نه ریشه های توسعه.
 
نگاه به صنعت و فناوری بدون التفات به طبیعت انسان. نکته ای که بازیگران عرصه ی صنعت کشورمان از آن غافلند. نقطه آغازین توسعه و تداوم پیشرفت در عرصه فناوری، انسان است. دقت و توجه در کسب وکار غول های فناوری و نوآوری موید این مطلب است. شرکتهای بزرگی مانند گوگل و فیس بوک و ... پایه ی کسب وکار خود را بر تحلیل رفتار مشتری قرار داده‌اند.
 
( Big Data, Data analytic) 
 
ابزار کار اینان مبتنی بر علوم رفتاری و جامعه شناسی رفتار مشتری است. اپراتورهای بزرگ هر کدام تلاش دارند تا سمت وسوی کسب و کار خود را بر قطب نمای نیاز و علائق مشتری تنظیم نمایند. سرویسهای جدید، در این اپراتورها برای سیراب نمودن عطش مشتری، زاده می شود. برای بر آوردن این مهم ، بهره گیری از دانشگاه های با محوریت علوم انسانی ضروری و واجب است.
 
شناخت عمیق و درک ویژگی‌های جامعه شناختی جامعه ایران به عنوان مشتریان، به منظور ارائه و معرفی راهکارها و استراتژیهای کلان شرکت، از کانال و مجرای انسانیات میسر می گردد. بازاریابی و کسب رضایت مشتری فقط با کسترش پوشش شبکه و تنوع فیچرهای فنی میسر نمی گردد. داستان تلکام و دنیای ارتباطات همانند تهیه سوپی است که ریختن تمامی مواد اولیه به صورت یکجا و سرو یکسان آن برای همه تضمین کننده مطبوع بودن آن برای مشتری نیست. بلکه نسبت ترکیب مواد و زمان و نحوه سرو آن و شناخت ذائقه مشتری است که رضایت وی را فراهم می نماید.
 
کسب این مهارت در تخصص دانشگاه هایی با محوریت علوم انسانی است.
 
در این میان هاب شهید بهشتی به دلیل قرار گرفتن در دانشگاه شهید بهشتی بخاطر وجود دانشکده های علوم انسانی، یک استثناء است.
 
اما مع الوصف توجه و تعامل با دانشکده های علوم انسانی در فعالیتهای هاب کمتر دیده می شود.

​​