فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات هکرهای یک بانک را به کشور بازگرداند

به گزارش فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: در شرکتی که وابسته به یکی از بانک‌های خارج از کشور بود ۲۰۹ میلیون درهم اماراتی به سرقت رفت. سارق که یک خانم بود به کشورهای مختلف متواری بود؛ قدرت اطلاعاتی ما او را تعقیب کرد تا سرانجام او را به کشور برگرداندیم و سرمایه مردم را به آنها دادیم.
 
وی گفت: همچنین افرادی که یکی از بانک‌ها را هک کرده بودند و ۱۵۰ میلیارد پول مردم را با هک تصاحب کرده بودند و به یکی از کشورهای همسایه گریخته بودند شناسایی و آنها را به کشور برگردانیم و اموال مردم را به مردم برگردانیم.
 
 
 

​​