فناوری اطلاعات

سادات حسینی مدیر زیرساخت سمنان شد

طی مراسمی با حضور مازیارکشاورز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، سادات حسینی به عنوان مدیر جدید اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان منصوب و از زحمات آقابابائیان در طول سالهای خدمت تقدیر شد.
 
 
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان سمنان با حضور کشاورز عضو هیات مدیره این شرکت ، همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، نظرپورمدیرکل ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران و امور هماهنگی در سوم اردیبهشت ماه برگزار شد.
 
مازیارکشاورز در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه گفت : شرکت ارتباطات زیرساخت ،شرکت جوان و نوپائی است و برای رسیدن به اهدافش نیازمند تلاش های بی وقفه است و همچنانکه مشاهده کردید در حوادث ناشی از سیل اخیر و بحرانهای ایجاد شده ؛ خوشبختانه تلاش های بی نظیر همکاران شرکت باعث شد علیرغم چند قطعی ناگزیر، شبکه ارتباطی پایدار بماند.
 
وی ضمن تبریک موفقیت های بخش ict استان ، تغییرات مدیریتی را نگاهی به جلو و در راستای توسعه دانست و افزود : این تغییرات برای استانها مایه خیر و برکت است.
 
در این مراسم آقابابائیان با ارائه گزارش عملکرد مدیریتی خود در طول سالهای خدمتش ، از تلاشهای همکارانش تشکر کرد و سپس سادات حسینی به ارائه برنامه های خود پرداخت.

​​