رسانه‌های اجتماعی

پیشتازی زنان در توئیتر

نتایج یک پژوهش جالب نشان می‌دهد که حضور زنان در توئیتر چندین برابر مردان است و از بین 80 درصد جمعیت فعال بزرگسالان امریکایی در توئیتر، تنها 10 درصد آنان حضوری مداوم دارند.
به‌گزارش انتخاب، نتایج نظرسنجی پیو (Pew) نشان داد تفاوت بین کاربران توئیتر و جمعیت عمومی ایالات متحده به شکل قابل توجهی معنادار است.
Pew برآورد می‌کند که بیشتر کاربران فعال توئیتر را زنان تشکیل می‌دهند و البته دامنه سنی کاربران توئیتر را افراد جوان تشکیل می‌دهد نه افراد میانسال یا کهنسال.
از سوی دیگر بررسی‌های سیاسی نشان داد که به لحاظ گرایش سیاسی، طرفداران حزب دموکرات بیش از جمهوریخواهان در توئیتر فعال هستند.
 

​​