فناوری اطلاعات

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان امریه سربازی وزارت ارتباطات اعلام شد

نتایج دوبرابر ظرفیت پذیرش نیروهای امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرحله سوم جذب) اعلام و زمان دعوت به مصاحبه ۱۰ اردیبهشت ماه درنظر گرفته شده است.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متقاضیانی که برای گذراندن خدمت سربازی در وزارت ارتباطات در سامانه جذب امریه سربازی ثبت نام کرده اند می‌توانند با استفاده از کد پیگیری اخذ شده در زمان ثبت نام، به سامانه امریه مراجعه کنند و در صورت دعوت به مصاحبه در تاریخ و مکان درج شده حضور یابند.
 
افراد دعوت شده به مصاحبه می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه، شناسنامه همسر و فرزند (در صورت وجود)، مستندات ویژگی خاص (شروط جذب)، مدارک دانشگاهی و مدرک تحصیلی و سایر مدارک لازم، روز سه شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح به دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات مراجعه کنند.
 
کسب اطلاعات بیشتر در این آدرس ممکن است.

​​