تلفن همراه

تصمیم‌گیری درباره قرارداد توسکا و روبیکا با صداوسیما به زودی در همراه اول

مدیرعامل همراه اول با اشاره به همکاری توسکا و صداوسیما گفت: بزودی در رابطه با قرارداد شرکت توسکا با صدا وسیما و اپلیکیشن روبیکا در جلسه هیأت مدیره همراه اول تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی همراه اول، حمید فرهنگ مدیرعامل این اپراتور با اشاره به همکاری توسکا و صداوسیما گفت: به زودی در رابطه با قرارداد شرکت توسعه کسب و کار ایرانی (توسکا) با صدا وسیما و اپلیکیشن «روبیکا» در جلسه هیئت مدیره همراه اول تصمیم گیری خواهد شد.
 
مدیرعامل همراه اول با تکذیب برخی اخبار در رابطه با نقش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مدیریت شرکت توسعه کسب و کار ایرانی(توسکا) و اپلیکیشن «روبیکا» اعلام کرد: علیرغم تبلیغات برخی رسانه ها و اشخاص در شبکه های اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هیچگونه مالکیت، مدیریت و انتفاعی از این شرکت و اپلیکیشن روبیکا نداشته و ندارد و این اخبار و تبلیغات اساساً کذب است.

​​