فناوری اطلاعات

پیش‌نویس سند اجرایی چک الکترونیکی منتشر شد

منبع: پیوست
بانک مرکزی پیش‌نویس سند «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» را منتشر کرد.
 
در این سند که ۶ بند دارد، چک الکترونیکی، سامانه چک الکترونیکی و مفاهیمی از این دست تعریف شده‌اند.
 
در این سند، چک الکترونیکی یا چک دیجیتال، «موجودیتی همسان با چک کاغذی» تعریف شده است که کلیه قوانین چک کاغذی برآن قابل اجرا است و مبتنی بر امضای الکترونیکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
 
همچنین در این سند آمده است که به منظور اجرای چک الکترونیکی، «سامانه چک الکترونیکی» با خدمت گرفتن از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک)، چکاوک (زیرساخت انتقال تصویر چک و اسناد وصولی) و زیرساخت‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود. این سامانه حاکمیتی و متمرکز خواهد بود.
 
بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، مستند پیش‌نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شده و بانک مرکزی تا یک ماه آینده آماده دریافت نظرات علاقه‌مندان است.
متن کامل این سند را اینجا بخوانید.

​​