بازار سرمایه

افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت ارتباطات سیار

منبع: ایسنا
امروز سهامدارن شرکت ارتباطات سیار ایران به افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت رای مثبت دارند؛ به این ترتیب سرمایه این شرکت از ۹۶۰ میلیارد تومان به ۱۹۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و منابع این افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته تامین می‌شود.
 
امروز مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد و بر اساس آن سهامداران به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی رأی مثبت دادند؛ به این ترتیب سرمایه این شرکت از ۹۶۰ میلیارد تومان به ۱, ۹۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
 
فرهنگ - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - در این مجمع با اشاره به صورت‌های مالی اظهار کرد: سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۰۰ میلیارد تومان بود سال ۹۳ یک مرحله افزایش سرمایه داشتیم که بر اساس آن سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در آن زمان شبکه ۳G شروع شد.
 
وی افزود: در سال‌های بعد برای شبکه LTE نیاز به افزایش سرمایه داشتیم که بر اساس آن مجمع فوق‌العاده تشکیل شد و در آن مجمع سرمایه شرکت به ۹۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در حال حاضر دو سال است که سرمایه شرکت ۹۶۰ میلیارد تومان شده است.
 
به گفته فرهنگ، با توجه به صورت‌های مالی شرکت ۲۲ هزار میلیارد تومان جمع دارایی‌هاست. همچنین با توجه به جمع بدهی‌ها و سرمایه ۹۶۰ میلیارد تومانی، نیاز به افزایش سرمایه داریم که ۲۴۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و باقی از محل سود انباشته صورت می‌گیرد.
 
وی در پاسخ به یکی از سهامداران درباره "علت عدم افزایش سرمایه ۴۰ درصد و چرا با اینکه در مجمع فوق‌العاده قبلی با اینکه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی تصویب شد در نهایت ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه عملی شد؟ اظهار کرد: در آن زمان ابتدا افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را اعمال کردیم و زمانی که می‌خواستیم افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را اعمال کنیم، بورس جلوی این افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را گرفت.
 
فرهنگ در پاسخ به گفته سهامدار دیگر مبنی بر اینکه "با افزایش سرمایه زیاد سهم را زیاد رقیق نکنید"، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت سهم تقریباً ۱,۹۷۵ تومان است و با این افزایش سرمایه قیمت تقریبی سهم ۱,۰۰۰ تومان می‌شود و در بازار فعلی سهم ۱۰۰۰ تومانی خوب است.
 

​​