تلفن همراه

کاهش نسبی قیمت گوشی در بازار

آخرین خبر: با وجود پایان رجیستری گوشی های مسافری برای افرادی که واقعا به سفر نرفته اند، بازار موبایل در آرامش نسبی به سر برده و قیمت گوشی در بازار کاهش می یابد
 
 

​​