فناوری اطلاعات

۳۷ طرح پژوهشی فضایی اجرایی می شود

پژوهشگاه فضایی ایران در تعامل با مراکز دانشگاهی، ۳۷ پروژه پژوهشی را با پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران اجرا می کند.
 
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، هادی رضایی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: در راستای توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه‌های کشور و حمایت از طرح‌های پژوهشی در این مراکز، این پژوهشگاه پروژه‌های متعددی را با مراکز دانشگاهی به اجرا درآورده که از جمله آن‌ها ۳۷ پروژه با پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با مبلغی معادل ۱۰ میلیارد ریال است.
 
وی با بیان اینکه این پروژه‌های پژوهشی مشترک شامل ۱۸ پروژه مستقل، ۱۱ پایان‌نامه دکتری و ۸ پایان‌نامه کارشناسی ارشد است، خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه‌ها، ۲۵ استاد دانشگاه پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ۱۱ دانشجوی دکترا و ۸ دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه فعالیت دارند.
 
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی با تاکید بر نیاز محور بودن همکاری‌های پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه‌ها افزود: یکی از پروژه‌های مشترک با پردیس فنی دانشکده‌های دانشگاه تهران، طرح پژوهشی در حوزه پیشرانش با عنوان «شناسایی کامل شیر تراستر (براساس نمونه‌های جهانی) و طراحی نمونه مهندسی قابل استفاده در تراسترهای سامانه‌های فضایی» است که با همکاری پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در دست اجرا است.
 
رضایی توضیح داد: با توجه به موفقیت‌های ارزشمند پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه سامانه پیشرانش از جمله در ۴ پروژه ماهواره سنجشی سها، ماهواره مخابراتی ناهید ۲، تراستر تک مؤلفه و تراستر دومولفه، پژوهشگران این پژوهشکده طرح «شیر تراستر کم فشار با سیال‌های کاری هیدرازین و پراکسید هیدروژن» را که یکی از اجزای مهم سامانه پیشرانش است در اولویت پژوهشی خود قرار داده‌اند.
 
وی این طرح پژوهشی را شامل چهار مرحله دانست و گفت: در مرحله نخست، اطلاعات لازم طرح شامل مقالات، اختراعات، کاتالوگ‌ها و غیره جمع‌آوری شده است. در مرحله دوم، پژوهشگران ما به بررسی طرح‌های موجود و پارامترهای انتخاب طرح مناسب پرداخته و در ادامه، طرح مناسب براساس نیازمندی‌ها و مدلسازی مقدماتی و تحلیل یک بعدی انتخاب شده و در مرحله چهارم، طراحی جزئی و انتخاب پارامترهای بهینه به همراه نقشه‌های ساخت انجام پذیرفته است.
 
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از بررسی مکانیزم‌های موجود مورد استفاده در شیر تراستر، انتخاب مکانیزم برتر و قابل استفاده در تراستر مورد طراحی و همچنین مدلسازی هندسی و تحلیل عددی جریان سیال در شیر به عنوان دستاوردهای مهم این طرح یاد کرد و افزود: سه فاز مهم تحلیل مغناطیسی و محاسبه نیروی ناشی از آن و تحلیل تنش مکانیکی در اجزای شیر و همچنین طراحی جزئی و استخراج نقشه‌های ساخت نیز جزو اهداف و اقدامات پیش رو است که در سال جاری محقق خواهد شد.
 
«شیر تراستر» نقش قطع و وصل کردن جریان سیال به منظور کنترل سامانه را بر عهده دارد و زمان پاسخ، فشار کاری، سازگاری با سیال کاری در زمان طولانی مورد استفاده، محدوده دمایی عملکرد و نشتی از جمله پارامترهای مهم در این نوع شیر است.

​​