تلفن همراه

اختلال در سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل مخابرات

شرکت مخابرات اعلام کرد: سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل (20126) به منظور انتقال تجهیزات سرور در تاریخ 20 خرداد ماه دچار اختلال می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، به منظور اجرای عملیات انتقال تجهیزات سرور، برقراری ارتباط با سامانه ارتباطات راه دور و بین الملل (20126) از امروز، تاریخ 20 خرداد ماه به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​