تلفن همراه

مبین وان ۳۵۹ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

منبع: بورس‌نیوز
شرکت «مبین وان کیش» که سرمایه اندک ۱۰۰میلیارد ريالی دارد که در سال۹۷ با افت ۱۹درصدی، به ازای هر سهم ۷۱۸ريال سود محقق کرد.
 
با وجود این که سود ناخالص در پی افزایش درآمدهای عملیاتی، رشد ۴۳درصدی داشت، اما افزایش ۵۲درصدی هزینه های عمومی اداری و همچنین کاهش ۸۹درصدی سایر درآمدهای عملیاتی، اجازه صعود را به سود خالص نداد و تعدیل منفی را رقم زد.
 
این مجمع با حضور ۸۳درصدی سهامداران آغاز شده است.
 
در آغاز مجمع سالیانه مبین وان گزارشی از عملکرد سال۹۷ و برنامه های سال۹۸ از سوی هیات مدیره اعلام شد که بر این اساس، درآمد سال۹۷ این شرکت با ۹۰درصد افزایش به ۸۹۵میلیارد ریال رسید و قیمت سهام مبین وان نیز از ۷۲۲۵ ریال درسال۹۶ به ۳۳۱۵۳ریال در سال۹۷ رسیده است.
 
براساس اعلام مدیران این شرکت جمع قراردادهای مبین وان با شرکای خود در سال۹۶ تنها ۴۰عدد بود که در سال۹۷ با رشد ۲برابری به ۸۱عدد رسید.
 
همچنین، این شرکت در برنامه۹۸ خود قرار است در حوزه پیامک، شارژ، فینتک به افزایش فعالیت های اپلیکیشنی تمرکز بیشتری داشته باشد.
 
سال ۹۸ برای مبین وان سال اقتصاد چشمگیر نامگذاری شده است و بر این اساس قرار است تعداد اپلیکیشن های این مجموعه به ۱۸۰عدد افزایش پیدا کند.
 
گفتنی است، یکی از برنامه های سال۹۸ مبین وان انتقال تمامی سرویس های شرکت بر روی پلتفرم اختصاصی و افزایش پایش و نظارت بر سرویس ها اعلام شده و همچنین قرار است افزایش سرمایه سهامداران نیز اجرایی شود.

​​