فناوری اطلاعات

تاکسی‌های اینترنتی سهمیه طرح ترافیک نمی‌گیرند

منبع: برنا
معاون شهردار تهران در رابطه با عدم ارایه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارایه کرد.
 
محسن پور سید آقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ارایه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی‌های اینترنتی گفت: چنانچه تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس‌ها سهمیه محدود دریافت می‌کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.
 
وی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست، هیچ مجوزی برای طرح به آن ارایه نمی‌شود.
 

​​