بازار سرمایه

رشد 494 برابری سود خالص مادیران

منبع: بورس نیوز
موجودی ابتدای دوره مناسب شرکت در ابتدای سال 97 و قبل از تحولات ارزی، منجر به رشد بیش از 200 درصدی حاشیه سود ناخالص هر دستگاه از محصولات نمایشی شده است.
 
شرکت مادایران در سال 97 با رشد قابل توجه سودآوری روبرو بوده و سود خالص این شرکت در این سال با رشد 494 درصد افزایش نسبت به سال 96 به 1.553 میلیارد ریال رسید.
 
علت اصلی رشد سودآوری شرکت افزایش نرخ فروش محصولات نمایشی این شرکت بوده و همچنین عدم رشد متناسب هزینه‌های تولید و خرید مواد اولیه شرکت با توجه به موجودی مطلوب ابتدای دوره آن است.
 
گروه اصلی محصولات شرکت در سال گذشته، محصولات نمایشی بوده که مقادیر فروش تحقق یافته در سال 97، 362 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل در حدود 18 درصد کاهش مقداری فروش را نشان می‌دهد.
 
کسب سود 1.295 ریالی «مادایرا» به ازای هر سهم در سال 97انتظار برای رشد سودآوری در سال جاری
 
متوسط نرخ فروش هر دستگاه نیز 16 میلیون و 539 هزار ریال بوده که رشد بیش از 121 درصدی را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص هر دستگاه در حالی در سال 96، مبلغ 208 هزار تومان به ازای هر دستگاه بوده که این حاشیه سود در سال 97 به ازای هر دستگاه به بیش از 712 هزار تومان رسیده است. 
 
همان طور که در بالا نیز اشاره شد، موجودی ابتدای دوره مناسب شرکت در ابتدای سال 97 و قبل از تحولات ارزی، منجر به رشد بیش از 200 درصدی حاشیه سود ناخالص هر دستگاه از محصولات نمایشی شده است.
 
گروه اصلی دیگر محصولات شرکت، محصولات لوازم خانگی بوده که در سال 97 به میزان 20 هزار و 791 دستگاه به فروش رسیده و که نسبت به سال 96 بیش از 100 درصد افزایش را نشان می‌دهد و حاشیه سود ناخالص کسب شده از محل فروش این گروه محصولات 316 میلیارد ریال محقق شده است ( حاشیه سود ناخالص سال مالی قبل از آن، 44 میلیارد ریال بوده است.)
 
شرکت برای سال جاری فروش بیش از 478 هزار دستگاه محصولات نمایشی و 60 هزار دستگاه محصولات لوازم خانگی را برآورد نموده که در صورت تحقق شاهد رشد به ترتیب 35 و 190 درصدی مقادیر فروش دو گروه اصلی محصولات این شرکت خواهیم بود.
 
لازم به ذکر است، مقادیر فروش محقق شده در دو ماه ابتدایی سال 98 به ترتیب 51.770 و 2.096 دستگاه بوده است. متوسط نرخ فروش محصولات نمایشی در دو ماه ابتدایی سال جاری 31 میلیون ریال (در حدود 100 درصد بیشتر از میانگین نرخ‌های فروش سال 97) و برای محصولات لوازم خانگی 38 میلیون و 850 هزار ریال بوده که 15 درصد بالاتر از نرخ‌های فروش میانگین محقق شده در سال 97 است.

​​