بازار سرمایه

تعیین زمان پرداخت سود «مادیرا» بعد از مجمع

منبع: بورس نیوز
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (سهامی عام) آگهی توزیع سود سهام عملکرد سال مالی 1397 را منتشر کرد.
 
براین اساس، شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (سهامی عام) سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی مورخ 1398/04/06 را تعیین کرد.
 
بر این اساس، سهامداران از یک تا 1،000،000 از تاریخ 1398/07/15، دارندگان سهام از 1،000،001 الی 15،000،000 سهم از تاریخ 1398/08/15 و دارندگان سهام بالاتر از تاریخ 1398/09/15 می توانند نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند.

​​