فناوری اطلاعات

تولید 79.4 زتابایت داده با دستگاه‌های اینترنت اشیاء تا سال 2025

منبع: فارس
بررسی‌های موسسه پژوهشی آی دی سی نشان می دهد از راه رسیدن اینترنت اشیاء و اتصال انبوهی از دستگاه‌ها به فضای مجازی موجب تولید 79.4 زتابایت داده تا سال 2025 خواهد شد.
 
به گزارش فارس به نقل از زددی نت، بررسی های موسسه پژوهشی آی دی سی نشان می دهد از راه رسیدن اینترنت اشیا و اتصال انبوهی از دستگاه ها به فضای مجازی موجب تولید 79.4 زتابایت داده تا سال 2025 خواهد شد. بر اساس تحقیقات موسسه مذکور تا سال 2025 بیش از 41.9 میلیارد دستگاه به اینترنت اشیا متصل می شوند که از جمله آنها می توان به انواع دستگاه های برقی، خودروها، حسگرها، دوربین ها و سیستم های صنعتی اشاره کرد.
 
آی دی سی بر این باور است که این داده ها سوژه های متنوعی خواهند داشت که از اطلاعات بهداشتی، تا شرایط محیط اطراف برخی دستگاه ها، اطلاعات سیستم های نظارتی و غیره را در بر می گیرند.
 
رشد سالانه تعداد دستگاه های متصل به اینترنت اشیا از سال 2018 تا سال 2025 به طور متوسط برابر با 28.7 درصد خواهد بود و طی این مدت داده های پزشکی و صنعتی حوزه اینترنت اشیا بیش از سایر موارد افزایش می یابد. داده های مربوط به ویدئوهای نظارتی به تنها از نرخ رشد سالانه 60درصدی برخوردار خواهد بود.
 
یکی از عوامل این رشد، شکل گیری و افزایش نفوذ شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم خواهد بود که از سرعت و امکانات فراوانی برخوردارند. گفتنی است که هر زتابایت برابر با 10 به توان 21 است.
 

​​