فناوری اطلاعات

توصیه جهرمی به وزیر بهداشت؛ در مقابل فشارها استقامت کنید

  
وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات همزمان با آغاز استقرار پرونده الکترونیکی سلامت به وزیر بهداشت برای این کار تبریک گفت و از وی خواست در برابر فشارها استقامت کند.
 
محمد جواد آذری جهرمی همزمان با آغاز استقرار پرونده الکترونیکی سلامت توسط رییس جمهوری،  توییتی در این زمینه منتشر کرد.
 
متن کامل توییت آذری جهرمی به شرح زیر است:
 
درخت دولت الکترونیکی امروز یک ثمره مبارک داد، سلامت الکترونیکی. بناست زندگی مردم را تسهیل کند، جلوی هزینه های نابجا را بگیرد و سلامت کشور را بهبود بخشد. با تبریک به وزیر محترم بهداشت و همکارانشان که باید اطمینان داشته باشند از امروز تحت برخی فشارها قرار می گیرند باید استقامت کنند. 

​​