فناوری اطلاعات

بزرگترین آزمایشگاه پزشکی قانونی انگلیس به هکرها باج داد

منبع: فارس
بزرگترین آزمایشگاه پزشکی قانونی انگلیس موسوم به یوروفینز که تحقیقات فراوانی را در حوزه های جنایی و جرم شناسی برای پلیس این کشور انجام می دهد، ماه گذشته مجبور به پرداخت باج به هکرها شد.
 
به گزارش یاهونیوز، بزرگترین آزمایشگاه پزشکی قانونی انگلیس موسوم به یوروفینز که تحقیقات فراوانی را در حوزه های جنایی و جرم شناسی برای پلیس این کشور انجام می دهد، ماه گذشته مجبور به پرداخت باج به هکرها شد. این آزمایشگاه که وابسته به بخش خصوصی است هر ساله ده ها هزار مورد جنایی را مورد بررسی قرار می دهد ولی رسانه ها افشا کرده اند که خود آن ماه گذشته مجبور به پرداخت باج به هکرها شد، زیرا مهاجمان اینترنتی با حمله سایبری به سیستم های آن توانستند شبکه رایانه ای یوروفینز را از کار بیندازند.
 
یوروفینز که خدمات متنوعی را به زیرمجموعه های پلیس انگلیس ارائه می کند، اعلام کرده که در زمان آغاز حمله سایبری اقدامات فوری را برای کاهش تاثیر حملات سایبری به اجرا گذاشته تا آثار مخرب آن را به حداقل برساند.
 
هکرها در جریان حملات یادشده ویروسی را به درون سیستم های رایانه ای تزریق کردند تا کاربران دیگر قادر به دسترسی به فایل های خود نباشند و این کار تنها بعد از پرداخت باج به هکرها ممکن باشد.
 
هنوز مشخص نیست یوروفینز چه مقدار باج به هکرها پرداخت کرده است. زمان این کار بین 10 ژوئن تا 24 ژوئن تخمین زده می شود. پیش از این در سال 2017 هم هکرها با حمله به رایانه های سرویس سلامت همگانی انگلیس باعث لغو 19 هزار قرار ملاقات مردم با پزشکان شدند.
 

​​