فناوری اطلاعات

نقص فنی در سیستم هشدار آنلاین دخالت در انتخابات پارلمان اروپا

منبع: مهر
اتحادیه اروپا در واکنش به دخالت دیجیتالی در انتخابات پارلمان اروپا یک سیستم هشدار آنلاین راه اندازی کرده، اما بررسی ها نشان می دهد این سیستم درست کار نمی کند.
 
به گزارش نیویورک تایمز، بررسی هایی که بر روی سیستم مذکور انجام شده نشان می دهد باید برای بهینه سازی آن اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا سیستم یادشده بتواند با دقت بالایی تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات از طریق شبکه های اجتماعی و انتشار اخبار دروغین و غیره را شناسایی کند.
 
بررسی هایی که بر روی این سیستم هشدار سریع صورت گرفته، حاکی است سیستم مذکور از تاثیرگذاری و کارآیی لازم برای شناسایی موارد تخلف و انتقال پیام هشدار برخوردار نیست.
 
یک نکته مهم دیگر این است که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز به پایگاه داده این سیستم نپیوسته اند و داده های موجود در پایگاه داده مذکور ناکافی بوده و در حد زیادی تحلیل نشده باقی مانده است. در نهایت عدم توافق مقامات اروپایی بر سر کارآیی سیستم یادشده موجب شده تا از آن برای صدور هیچ گونه پیام هشداری استفاده نشود.
 
در سال های اخیر مقامات اروپایی و آمریکایی بارها روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات مختلف خود از طریق نشر اخبار دروغ و دستکاری افکار عمومی متهم کرده اند. اما روسیه این اخبار را تکذیب کرده است. در عین حال این نگرانی وجود دارد که سیستم هشدار دیجیتالی اروپاییان به جای مقابله با سواستفاده های احتمالی به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان منجر شود.

​​