فناوری اطلاعات

تکذیب منع مردم برای استفاده از گوگل

طی چند روز گذشته در شبکه‌های مجازی خصوصا توئیتر خبری به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی نقل شد که نباید از گوگل استفاده کرد، روابط عمومی شورا صبح امروز مطلب را تکذیب کرد.
 
«نباید از گوگل امریکایی استفاده کرد، موتور جستجو و پیام‌رسان‌ها باید ملی باشند»
 
سخنان منتسب به ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به محض انتشار در فضای مجازی، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. برخی کاربران توئیتر به این ماجرا اشاره کردند که توسعه موتور جستجوی جدید، در واقع چرخ را از اول ساختن است. پس از هجمه‌هایی که در این خصوص صورت گرفت، روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این ماجرا را تکذیب و اعلام کرد این خبر صحیح نیست و صراحتاً تکذیب می‌شود.
 
روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: با توجه به انتشار خبری به نقل از دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با عنوان (مردم نباید از گوگل استفاده کنند) در برخی از رسانه‌ها، روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرد؛ دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی در این گفتگو صرفاً تاکید کردند که «شبکه ملی اطلاعات در الزامات باید استقلال داشته باشد برای همین الزام کردیم که خدمات پایه ملی باشند مثلاً الان برای پیدا کردن اطلاعات از گوگل استفاده می‌کنیم که این درست نیست.»
بنابراین هرگونه خبری که در رسانه‌ها درخصوص تعیین تکلیف برای استفاده از موتورهای جستجو منتشر شده است صحت نداشته و صراحتاً تکذیب می‌شود.
 
پیشتر نیز ابوالحسن فیروزآبادی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفته بود: هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. همان‌طور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست.
 
وی افزود: روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.
 
فیروزآبادی تاکید کرد: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند، تصریح کرد: البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده‌سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جزء کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

​​