فناوری اطلاعات

راه اندازی مراکز آموزش دیجیتال در کشور

منبع: فارس
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست در توئیتی از راه اندازی مراکز آموزش دیجیتال درسراسر کشور خبر داد.
 
محمد رضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست  در توئیتی از راه اندازی مراکز آموزش دیجیتال  درسراسر کشور خبر داد.
 
قادری در توئیتر نوشت:مهارت‌های دیجیتال کارکنان، لازمه تحول دیجیتال و فعالیت مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است.
 
وی ادامه داد:مراکز آموزش دیجیتال شرکت ملی پست را در سراسر کشور با استفاده از تجهیزات و امکانات موجود برای آموزش و ایجاد مهارت‌های دیجیتال کارکنان پست، سازمان‌ها و مشتریان  ستاپ راه اندازی می‌کنیم.
 
لازم به ذکر است که شرکت ملی پست از ماه گذشته اقدام به راه اندازی طرح ستاپ کرده است که راه اندازی مراکز آموزش دیجیتال نیز از محورهای این طرح است.

​​