فناوری اطلاعات

تدوین شیوه‌نامه به‌کارگیری اطلاعات ماهواره‌ای در زمان وقوع سیل

منبع: مهر
رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب از برنامه ریزی برای تدوین شیوه‌نامه‌ تعاملی با سازمان فضایی ایران برای دریافت سریع و به موقع اطلاعات سیل با استفاده از داده های ماهواره‌ای خبر داد.
 
محمود نیلی احمدآبادی رئیس هئیت ویژه گزارش ملی سیلاب و رئیس دانشگاه تهران از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد و در جریان ارائه گزارش فعالیت‌های این پژوهشگاه و سازمان فضایی در خصوص سیلاب قرار گرفت.
 
وی در این بازدید با بیان اینکه سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی، جزو اولین نهادهایی بودند که برای همکاری با هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب اعلام آمادگی کردند و به خاطر دستاوردهای ارزشمندی که داشته اند به آنها تبریک می‌گویم، گفت: در هیئت ویژه سیلاب ۱۶ کارگروه تشکیل شد و استفاده از تمام توان ملی و تجارب جهانی هدف این هیئت است. برای تشکیل آن یک شبکه متخصصان مرتبط با موضوع سیلاب ایجاد کردیم و در اصل تشکیل این هیئت، خود یک نوآوری است.
 
نیلی افزود: با توجه به نقش مهم و اساسی سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران و اهمیت داده های ماهواره‌ای در حوزه سیلاب، امیدوارم بتوانیم شیوه‌نامه‌ای برای تعامل هرچه بهتر و دریافت سریع و به موقع اطلاعات با این سازمان و پژوهشگاه تدوین کنیم تا بتوان از این ظرفیت‌های ملی به طور کامل استفاده کرد.

​​