رگولاتوری

نسترن محسنی: از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های آزمایشگاهی استقبال می‌کنیم

معاون امور رادیوئی رگولاتوری اعلام کرد: در یکسال گذشته تغییراتی در فرایندهای مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل‌گری و چابک‌سازی، حذف مقررات زاید، به روز رسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز بوجود آمده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی با اشاره به اینکه بازنگری آئین‌نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده است، افزود: ما نیز به موضوع سرعت دادن به فرایندها با حذف مقررات اضافی اعتقاد داریم اما سرعت بخشیدن به این امور موضوعی نیست که فقط به رگولاتوری و وزارت صمت بعنوان متولی اصلی ثبت سفارش و گمرک مربوط باشد، بلکه خود شرکتهای متقاضی ورود تجهیزات، باید با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت و یا دریافت گواهی تائید نمونه قبل از اقدام به وارد کردن تجهیزات انبوه به کشور، اقداماتی را انجام دهند تا سرعت فرایندها افزایش یافته و تجهیزات در مدت زمان کمتری از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: در زمانی که موضوع استاندارد تجهیزات به اندازه‌ای اهمیت دارد که کاهش شکاف استانداردسازی بعنوان شعار روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مطرح می‌شود و هدف بهره‌برداری هرچه بیشتر از تجهیزات استاندارد است ما نمی‌توانیم درباره این موضوع منفعل باشیم.
محسنی با تاکید بر اینکه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده این سازمان است، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مکلف است بررسیهای مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاههای وارد شده به کشور یا تولید شده در داخل را در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی را انجام دهد که این موارد نیز در آزمایشگاههائی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند انجام می‌شود.
معاون امور رادیوئی رگولاتوری تصریح کرد: بخش خصوصی و پژوهشی کشور در زمینه فراهم کردن ظرفیت‌های آزمایشگاهی و ایجاد ابزار آزمونهای تطبیقی عملکرد دستگاهها با استانداردها در حوزه‌های مختلف موفق عمل کرده است اما با توجه به گستردگی حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییرات بسیار سریع در این حوزه، نیاز مستمری به ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات جدید وجود دارد که در این زمینه نیز از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های آزمایشگاهی، بیش از گذشته استقبال می‌کنیم.

​​