تجارت الکترونیک

قیمت خدمات پایه پستی خارجی تصویب شد

منبع: خبرگزاری مهر
 
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات پایه پستی خارجه هوایی و زمینی را تصویب کرد.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به درخواست شرکت ملی پست و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیردولتی و نیز به منظور شفاف سازی ساختار تعرفه خدمات پستی، تعرفه ارائه خدمات پایه پستی خارجه را تصویب کرد.
 
سقف تعرفه خدمات پایه پستی خارجه و گروه بندی کشورها به شرح زیر است.
 
سقف تعرفه خدمات پایه پستی خارجه (ریال)
 
 
 
 
گروه بندی کشورها (زمینی)
 
 
 
گروه بندی کشورها (هوایی)
 
 
مطابق این مصوبه شرکت ملی پست و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پست غیر دولتی در صورت نیاز به تغییر گروه بندی کشورها می‌توانند مراتب را به همراه مستندات و دلایل توجیهی لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال و در صورت عدم اعلام مخالفت این سازمان ظرف مدت ۱۰ روز کاری، نسبت به اعمال تغییرات اقدام کند.
 
در این مصوبه کف تعرفه خدمات به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه‌ها تعیین شده است.
 
تعرفه خدمات پایه پستی خارجه باید در پرتال اطلاع رسانی شرکت ملی پست و دارندگان پروانه فعالیت کاروران پستی غیر دولتی اطلاع رسانی شده و در قبوض رسید ارائه خدمات مشتری به صورت شفاف درج شود.
 
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین مصوبه ۲۴۳ سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شود.

​​