فناوری اطلاعات

کارآفرینی در اقتصاد دیجیتال

منبع: خبرگزاری فارس
رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: کارآفرینی و ایجاد شغل در رشته‌های جدید به خصوص اقتصاد دیجیتال به حدی زیاد است که نباید از این مهم غافل شد، برهمین اساس این دانشکده به دنبال این است که اقتصاد دیجیتال را آموزش دهد.
 
 
صادق عباسی شاهکوه ‌رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات با اشاره به وظایف این دانشکده برای آموزش نیروهای مهارتی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما و اصلی‌ترین ماموریتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما واگذار کرده است، آموزش مهارت به دانشجویان است.
 
وی افزود: این دانشکده بر اساس ماموریت‌هایی که تعیین شده، به دنبال این است که اقتصاد دیجیتال را آموزش دهد تا آموزش این رشته منجر به خلق شغل شود.
 
عباسی شاهکوه در ادامه تصریح کرد: کارآفرینی و ایجاد شغل در رشته‌های جدید به خصوص اقتصاد دیجیتال به حدی زیاد است که نباید از این مهم غافل شد.
 
رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات اظهار داشت: بر همین اساس با استفاده از تجربیات بین‌المللی، گام‌هایی را در جهت تحقق این موضوع برداشته‌ایم، البته آموزش دیجیتال، آموزش‌های کوتاه‌مدتی است که می‌توان با کمک دیگر وزارتخانه‌ها این آموزش‌ها را تا حد زیادی فراگیر کرد.

​​