فناوری اطلاعات

تشکیل 11 کمیته برای طرح تحول پست

منبع: خبرگزاری فارس
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست گفت: بیش از 11 کمیته در شرکت پست و برای ارتقای طرح تحول پست ایجاد شده که دو ماه است این کمیته‌ها به صورت منسجم جلسات برنامه‌ریزی را برگزار می‌کنند.
 
 
محمدرضا قادری عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه موضوع طرح تحول در این شرکت به صورت جدی دنبال می‌شود، گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای سال به آن اهمیت زیادی داده شده و فعالیت‌های شرکت پست بر آن متمرکز شده موضوع تحول است.
 
وی افزود:‌ به همین منظور بیش از 11 کمیته در شرکت پست ایجاد شده که دو ماه است این کمیته‌ها به صورت منسجم جلسات برنامه‌ریزی را برگزار می‌کنند.
 
قادری تاکید کرد: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این جلسات فرایندهای داخلی شرکت مورد بازسازی و بازنگری قرار می‌گیرد.

​​