فناوری اطلاعات

پیاده‌سازی سامانه مدیریت اموال وزارت اقتصاد به داتین سپرده شد

منبع: پیوست
 
سامانه مدیریت اموال و دارایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط داتین اجرایی می‌شود.
 این سامانه قرار است در کنار ۶ سامانه دیگر وزارت امور اقتصادی و داریی فرایندهای کاری این وزارتخانه را به صورت الکترونیکی مدیریت کند.
سامانه‌های نظارت بر اجرای بودجه، مدیریت و عملیات پرداخت، مدیریت تطبیق، مدیریت درآمد و تامین مالی، مدیریت حسابداری و حسابرسی و سامانه حوزه فرایند برنامه‌ریزی از جمله این سامانه‌ها است. 
 
به گزارش روابط عمومی داتین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مناقصه اجرای این سامانه را با موضوع «تولید سامانه نرم‌افزاری و مدیریت اموال و دارایی» بهمن ماه سال گذشته برگزار کرد و این شرکت توانست برنده مناقصه شود.
طبق قرار داد منعقد شده میان وزارت اقتصاد و داتین این شرکت باید در یک دوره زمانی سه ساله، سامانه مورد نیاز وزرات امور اقتصادی و دارایی را تحلیل، طراحی و پیاده سازی کند. همچنین پشتیبانی و نگهداری این سامانه از دیگر تعهدات این شرکت است.

​​