فناوری اطلاعات

قرارداد ۱۴۴ میلیارد تومانی مبین وان

منبع: بورس نیوز
 شرکت آریو پیام ماهانه مبلغ 120 میلیارد ریال شارژ الکترونیکی، فیزیکی و مودم و .... تلفن‌های همراه اعتباری و دائمی اپراتورها را به مبین وان کیش می‌فروشد و پرداخت نقدی خرید شارژ الکترونیکی، فیزیکی و مودم و .... توسط مبین وان کیش صورت خواهد گرفت.
 
 
قرارداد 144 میلیارد تومانی در «اوان» به بار نشست
 

​​