آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

انتشار 70 فراخوان شرکت پست برای همکاری با استارت آپ‌ها

منبع: خبرگزاری فارس
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست گفت: حدود 70 فراخوان در سال جاری منتشر می‌شود تا استارت آپ‌ها و شرکت‌های فعال بتوانند با استفاده از این فراخوان‌ها با شرکت پست همکاری کنند.
 
 
محمدرضا قادری عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به برنامه‌های طرح تحول شرکت پست گفت: حدود 98 سرویس جدید در این طرح تعریف شده که بنا شده با استفاده از مشارکت وتوان بخش خصوصی سرویس‌ها توسعه و ارتقاء پیدا کنند.
 
وی گفت:‌ همچنین برای راه‌اندازی این سرویس‌ها پیش بینی کرده‌ایم حدود 70 فراخوان در سال جاری منتشر شود تا استارت آپ‌ها و شرکت‌های فعال بتوانند با استفاده از این فراخوان‌ها با شرکت پست همکاری کنند.
 
عضو هیأت مدیره شرکت پست گفت: تاکنون اسنادی از شرکت‌ها فرستاده شده که در حال بررسی این اسناد هستیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از بررسی اسناد می‌توانیم برای به نتیجه رسیدن و به توافق رسیدن و امضای قرارداد با مجموعه‌ها رایزنی کنیم تا در نهایت به راه‌اندازی سرویس‌ها منجر شود.

​​