فناوری اطلاعات

برگزاری دوره سنجش از دور راداری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

منبع: سازمان فضایی ایران
 
اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران به منظور آموزش و ترویج دانش در حوزه سنجش از دور، همزمان با برگزاری هفته جهانی فضا، اقدام به برگزاری دوره آموزشی «سنجش از دور راداری» در مهر ماه ۱۳۹۸، می‌نماید.
 
 اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران به منظور آموزش و ترویج دانش در حوزه سنجش از دور، همزمان با برگزاری هفته جهانی فضا، اقدام به برگزاری دوره آموزشی «سنجش از دور راداری» در مهر ماه ۱۳۹۸، می‌نماید.
 
فهرست عناوین دوره آموزشی سنجش از دور راداری و کاربرد آن در پایش سیل، زلزله و فرونشست.
آشنایی با مبانی مقدماتی رادار و تصویر برداری رادار با دریچه مصنوعی SAR (۱ ساعت)
آشنایی با مبانی تداخل سنجی راداری (۱ ساعت)
بررسی تصاویر راداری موجود (۱ ساعت)
آشنایی با نرم افزارهای رایگان پردازش تصاویر راداری (۱ ساعت)
آموزش نرم افزار SNAP (۶ ساعت)
تهیه نقشه پهنه سیل با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-۱
تهیه نقشه جابه جایی ناشی از زلزله
آموزش مقدماتی کار با سیستم عامل لینوکس (۱ ساعت)
آموزش نرم افزار GMTSAR (۵ ساعت)
پردازش تصاویر راداری با استفاده از نرم افزار GMTSAR
پایش زلزله با استفاده از نرم افزار GMTSAR
آزمون ارزیابی دانش پژوهان

​​