فناوری اطلاعات

اینترنت ثابت از همراه جا ماند

منبع: پیوست
 
رشد چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت همراه، در سال‌های اخیر، باعث عقب‌ماندگی اینترنت ثابت شده است؛ به گونه‌ای که اکنون تمامی شرکت‌های FCP و شرکت مخابرات ایران در مجموع، تنها ۱۴ درصد بازار را در اختیار دارند.
 از سوی دیگر در حالی که ۱۷ شرکت FCP براساس پروانه خود می‌توانند تلفن ثابت به مشترکان ارائه کنند، تاکنون نتوانسته‌اند توفیق چندانی در این زمینه کسب کنند و شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۹۹ درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت را از آن خود کرده است.
این رشد نامتوازن در زمینه ارتباطات ثابت و همراه باعث شده است شرکت‌هایی که در زمینه ارتباطات ثابت فعالیت می‌کنند با مشکلات مالی متعددی روبرو شوند و در نهایت نتوانند برای توسعه‌های ضروری، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
 
اینفوگرافیک زیر، وضعیت ضریب نفوذ تلفن، اینترنت ثابت و همراه در کشور  و  سهم هرکدام از بازیگران در  این بازار را نشان می‌دهد. همچنین در اینفو تعرفه اینترنت ثابت و دیتای موبایل نیز قابل مشاهده است. بر این اساس تعرفه در بخش اینترنت ثابت طی ۴ سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.
 

​​