تلفن همراه

۳ مرکز مخابراتی شهید عاطف، شیخ فضل الله نوری و شهید عربسرخی توسعه می یابد

منبع: مخابرات تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شیخ فضل الله نوری و شهید عربسرخی از تاریخ ۱۵ مرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۲۹، ۷۶۷۰ و ۷۷۷۶ در محدوده خیابان های ۱۷۴ و ۱۷۸ شرقی، کمیل میرزازاده و تیرانداز، در مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری با پیش شماره های ۸۸۰۳ الی ۸۸۰۶، ۸۸۶۰ الی ۸۸۶۲، ۸۸۲۱، ۸۶۰۵، ۸۶۰۹ و ۸۸۴۸ در محدوده خیابان های شهید جهان آرا، سید جمال الدین اسدآبادی و ۴۶ و ۵۴ یوسف آباد و در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان های ابن میرعابدینی، نبی پور، آزموده، کمالی، جاده ورامین و صاحب الزمان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

​​