تلفن همراه

قرارداد همکاری میان ایرانسل و کارخانجات مخابراتی ایران

منبع: بورس نیوز
«کارخانجات مخابراتی ايران» از همکاری با ایرانسل خبر داد.
 
شرکت «کارخانجات مخابراتی ايران» از اولین قرارداد همکاری با ایرانسل خبر داد. 
 
بر این اساس، بین این دو شرکت قراردادی در خصوص تولید 50 عدد راک outdoor به ارزش 50.5 میلیارد ريال، منعقد گردید.
 
نکته جالب توجه این است که «لکما» عنوان کرده از آن جایی که این پروژه، اولین همکاری با شرکت ایرانسل است، سودی برای آن لحاظ نشده است.

​​