فناوری اطلاعات

چهاردهمین کمیسیون دایمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
چهاردهمین جلسه کمیسیون دایمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات برگزار شد.
 چهاردهمین کمیسیون دایمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران امروز (دوشنبه) به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و با حضور حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی و دیگر اعضای این کمیسیون از جمله نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان فضایی، صندوق توسعه رشد و شکوفایی با موضوع بررسی وضعیت و نیازهای مورد درخواست این پژوهشگاه، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی و دبیر کمیسیون دایمی ضمن ترسیم سند راهبردی نیروی انسانی، کمبود نیروی خبره و متخصص را یکی از مشکلات عمده این پژوهشگاه دانست و گزارشی از وضعیت برنامه ها، نیروی انسانی، مشکلات و چالش های پیش رو ارایه کرد.
سپس موثقی رییس کمیسیون دایمی ضمن تاکید بر بررسی دقیق تر سند نیروی انسانی مبتنی بر برنامه بلندمدت پژوهشگاه فضایی، به ضرورت تبیین وضعیت شفاف و مناسب نیروی انسانی از بعدهای مختلفی چون سابقه، مدرک، نوع استخدام، جایگاه علمی و .... اشاره کرد و بررسی های لازم به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی، برنامه شفاف و روشن را با لحاظ اعتبارات پژوهشگاه فضایی را خواستار شد.
وی افزود: باتوجه به نقش و جایگاه پژوهشگاه فضایی که در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک پژوهشگاه کاربردی انجام وظیفه می کند، آیین نامه پرداخت مبتنی بر عملکرد جهت بالا بردن انگیزش اعضای هیات علمی و پژوهشگران، تهیه و ارایه شود.
 

​​