تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عربسرخی

منبع: مخابرات منطقه تهران
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عربسرخی از تاریخ ۱۶ مرداد ماه آغاز می شود.
 
، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان های ابن بابویه، میرعابدینی، نبی پور، آزموده، کمالی، جاده ورامین، کاظمی، میدان حسن آباد و مجتمع صالحین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
 

​​